www.i-creamshop.com

 

CALL CENTER : 02 252 9290-1 / คลาสเรียน ส่วนผสม เช่าเครื่อง : 080-044-3488

 

 

ตะกร้าสินค้า

                             

Business Class

หลักสูตรนี้มุ่งเน้นนักธุรกิจผู้ที่สนใจจะต่อยอดธุรกิจเดิมด้วยธุรกิจไอศกรีม โดยจะแนะนำ วิธีการเริ่มต้นและต่อยอดธุรกิจด้วยธุรกิจไอศกรีมด้วยการเลือกรูปแบบโมเดลทางธุรกิจที่เหมาะสมในผู้ประกอบการแต่ละท่าน โดยผู้เรียนไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานความรู้ด้านไอศกรีมมาก่อน

หลักสูตรการอบรมธุรกิจ A : การต่อยอดธุรกิจด้วยธุรกิจไอศกรีมหลักสูตรนี้เหมาะสำหรับเจ้าของกิจการที่ต้องการเสริมธุรกิจไอศกรีมเข้ากับธุรกิจหลัก ร้านอาหาร , โรงเเรม , รีสอร์ท

หลักสูตรการอบรมธุรกิจ B :เหมาะสำหรับธุรกิจไอศกรีมมือใหม่ บุคคลทั่วไปที่ต้องการเป็นเจ้าของธุกิจไอศกรีมเเละมีผลตอบเเทนที่ดี
ราคา
ราคาลดพิเศษ: 8,000.00 ฿
รายละเอียด

เนื้อหาหลักสูตร : 

  • เรียนรู้ประเภทของ ของหวานแช่แข็ง ในแต่ละชนิด
  • ความแตกต่างระหว่าง ไอศกรีมโฮมเมด, เจลาโต้ และ ไอศกรีมในระดับอุตสาหกรรม
  • เรียนรู้โครงสร้างของส่วนผสม, วัตถุดิบ และ ขั้นตอนการผลิตทั้งหมดของการผลิตไอศกรีม
  • เรียนรู้การเลือกใช้ อุปกรณ์ ที่เหมาะสมและจำเป็น ให้พอดีกับงบประมาณในการลงทุนทำธุรกิจ
  • ทดลอง ฝึก ปฏิบัติ และเทคนิคการทำไอศกรีม/ เจลาโต้ ให้มีคุณภาพระดับพรีเมี่ยม ด้วยเครื่องมืออุปกรณ์ในระดับมืออาชีพ
  • เรียนรู้ภาพรวมของตลาดธุรกิจไอศกรีมในประเทศไทย และปัจจัยแห่งความสำเร็จที่สำคัญในการทำธุรกิจไอศกรีม
  • เรียนรู้รูปแบบธุรกิจไอศกรีมเฉพาะเพื่อการต่อยอดจากธุรกิจเดิม
  • ศึกษาความเป็นไปได้ในการลงทุนธุรกิจ ด้วยรูปแบบโมเดลทางธุรกิจที่เหมาะสม ต่อยอดจากธุรกิจเดิมของแต่ละท่าน

อุปกรณ์ในการอบรม : เอกสารประกอบการอบรมในแต่ละหลักสูตรจาก i-Cream Solutions training class, พื้นที่ในส่วนการฝึกปฏิบัติ การผลิตไอศกรีม ด้วยเครื่องมือ อุปกรณ์ ในระดับมืออาชีพ

สิ่งที่จะได้รับ : ในค่าธรรมเนียมการอบรมรวม เอกสาร วัสดุอุปกรณ์ ผ้ากันเปื้อน อาหารกลางวัน และ ของว่าง

ผู้ที่เหมาะกับหลักสูตรนี้ :

  • ผู้ประกอบการ เจ้าของธุรกิจร้านอาหาร, โรงแรม, รีสอร์ท ที่ต้องการมีธุรกิจไอศกรีมเสริมในธุรกิจหลัก
  • นักธุรกิจที่ต้องการลงทุนในธุรกิจไอศกรีมเพื่อความหลากหลายในการกระจายความเสี่ยงทางธุรกิจ

แนะนำ : เพื่อเพิ่มความเชียวชาญและความสมบูรณ์ในด้านความรู้ในธุรกิจไอศกรีม i-Cream solutions ขอแนะนำ “หลักสูตรไอศกรีมโฮมเมด ” or“หลักสูตรเจลาโต้พื้นฐาน ”

ระยะเวลา : หลักสูตร 1 วัน

ลงทะเบียน : 9:00 น.

ช่วงเวลาเริ่มเรียน: 9:30 น. – 11:30 น. / 12:30 น. – 16:00 น.

ค่าลงทะเบียน : 8,000 บาท/ท่าน (จำกัด 6 ท่าน ต่อชั้นเรียน)

ราคาโปรโมชั่น : ติดต่อ +66 (0)2 252 9290

สำรองที่นั่ง : ติดต่อ +66 (0)2 252 9290, หรือ e-mail: info@i-creamsolutions.com

ผู้ฝึกสอนหลักสูตร โดย : วรทร อัมพรพันธุ์ “เชฟ กุ๊ก”

ประวัติผู้ฝึกสอน วรทร อัมพรพันธุ์ เชฟ กุ๊ก”, ไอศกรีม/เจลาโต้ เชฟ 

            อดีตอาจารย์มหาวิทยาลัย ผันตัวเองสู่ธุรกิจไอศกรีมและก้าวมาสู่การเป็น เชฟเจลาโต้ เริ่มต้นมาจากการชอบทานไอศกรีม และตัดสินใจศึกษาหาความรู้ด้านไอศกรีมอย่างจริงจังจากสถาบันที่มีชื่อเสียงทางด้านไอศกรีมทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งได้รับการถ่ายทอดความรู้จากจากเชฟอีตาลีโดยตรง

จากประสบการณ์ในธุรกิจไอศกรีมผนวกกับความรู้ทางด้านบริหารจัดการ เชฟกุ๊ก ยินดีที่จะฝึกสอนแนะนำ ผู้ที่สนใจจะเริ่มเข้าสู่ธุรกิจไอศกรีมให้ประสบความสำเร็จอย่างดีที่สุด